•  
   
 
  • مدیر عامل
   مهدی مهدوی

   مهدی مهدوی

   مدیرعامل و دبیر هیات مدیره

   تلفن: 43954101
  • مدیران
   جابر توان

   جابر توان

   مدیر کل برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
   تلفن: 43954118
   پست الکترونیک: Research@sarmadins.ir

   افسانه حاتمی

   افسانه حاتمی

   مدیر ریسک و اکچوئری
   تلفن:43954172
   پست الکترونیک: RiskManagement@sarmadins.ir

   سعید دروکی

   سعید دروکی

   مدیریت حسابرسی و کنترل داخلی
   تلفن: 43954219
   پست الکترونیک:

   احمدرضا رضائی تهرانی

   احمدرضا رضائی تهرانی

   مدیریت امور روابط عمومی و بین الملل
   تلفن: 43954287
   پست الکترونیک: publicrelation@sarmadins.ir

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان