•  
   
 
  • ماموریت، چشم انداز و اهداف راهبردی

   مأموریت :
   بیمه سرمد در محیطی پویا، حرفه ای و دانش بنیان، با شناسایی جنبه های پیدا و پنهان زندگی، بهترین راه حل بیمه ای را ارائه می نماید و در این مسیر خود را مسئول امنیت مالی مشتریان می داند.

   چشم انداز:
   می خواهیم به برندی معتبر و قابل اعتماد تبدیل شویم، به گونه ای که هر خانواده ایرانی در هر زمان، یک پوشش بیمه ای از بیمه سرمد داشته باشد.

   اهداف کلان :
   • پایدار سازی جریان ارزش اقتصادی شرکت
   • توسعه سرمایه انسانی
   • ارتقا کیفیت از طریق بهبود میزان تطابق عملکرد شرکت با انتظارات مشتریان
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان