•  
   
 
  • کلیات سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

   شرکت بیمه سرمد در اجرای ماده 10 دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین آیین نامه شماره 93 بیمه مرکزی اقدام به ایجاد واحد حسابرسی داخلی تحت نظر مدیر عامل و کمیته حسابرسی که شامل سه عضو با تخصص مالی می باشند نموده است. این واحد کلیه عملیات مالی و غیرمالی شرکت را از تمامی جنبه های با اهمیت و اهداف حسابرسی داخلی که شامل اهداف عملیاتی، گزارشگری و رعایت می باد را مورد برسی قرار داده و گزارش مربوط را به مدیر عامل و کمیته حسابرسی ارائه می نماید.
   چارچوب کنترل داخلی شرکت شامل ارزیابی ریسک محیط و فعالیت های کنترلی می باشد. فرآیندهای عملیاتی شرکت تهیه و جهت اجرا به واحدهای مرتنبط ابلاغ گردیده است و نیز بر روند صحیح اجرای آن توسط واحد حسابرسی داخلی نظارت می گردد.
   سایر وظایف حسابرسی داخلی در شرکت، انتخاب قسمت هایی از شرکت که دارای ریسک بالاتری می باشند، ارزیابی کنترل های داخلی در چارچوب COSO، بررسی ریسک های موجود و تطبیق آن با فعالیت های شرکت، تطبیق فعالیت های شرکت، تطبیق فعالیت های شرکت با اهداف بلندمدت در چارچوب قوانین و مقررات، پیگیری مصوبات کمیته حسابرسی، بررسی صورت های مالی در مقاطع3، 6 و 12 ماهه مطابقت بودجه با عملکرد واقعی می باشد.

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان