•  
   
 
  • بیمه های زندگی
   معاونت فنی زندگی

   معاونت فنی زندگی

   معاونت فنی زندگی

   امید گودرزی

   امید گودرزی

   مشاور مدیر عامل در حوزه بیمه های زندگی
   تلفن: 43954210

  • مدیران
   مهناز معین زاده

   مهناز معین زاده

   سرپرست مدیریت فنی بیمه های زندگی
   تلفن: 43954202
   پست الکترونیک: life@sarmadins.ir

   مسعود صحرابانی

   مسعود صحرابانی

   سرپرست مدیریت بازاریابی و فروش بیمه های زندگی
   تلفن: 43954202
   پست الکترونیک:

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان