•  
   
 
  • معاونت اجرایی
   پژمان نریمانی

   پژمان نریمانی


   تلفن :43954333
  • مدیران
   حسین نظریان

   حسین نظریان

   مدیرکل سرمایه انسانی و امور پشتیبانی
   تلفن: 43954162
   پست الکترونیک: support@sarmadins.ir

   بهراد گروه ای

   بهراد گروه ای

   مدیر امور بانک و بیمه
   تلفن: 43954277
   پست الکترونیک: Bancassurance@sarmadins.ir

   رویا مجدزنگنه

   رویا مجدزنگنه

   سرپرست مدیریت امور مشتریان و رسیدگی به شکایات
   تلفن: 43954123
   پست الکترونیک: info@sarmadins.ir

   امید طلیمی

   امید طلیمی

   سرپرست حقوقی و امور قراردادها
   تلفن: 43954252
   پست الکترونیک:LegalManagment@sarmadins.ir

   حمیدرضا کتیرائی

   حمیدرضا کتیرائی

   مدیر استانها و شبکه فروش
   تلفن: 43954285
   پست الکترونیک:

   حسن آقائی عطا

   حسن آقائی عطا

   مدیرنوآوری، توسعه و امور بیمه گذاران
   تلفن: 43954160
   پست الکترونیک: Marketing@sarmadins.ir

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان