•  
   
 
  • اصلی‌ترین هدف تاسیس شرکت بیمه‌ سرمد توسعه و گسترش انواع رشته‌های بیمه با محوریت بیمه‌های زندگی و افزایش سهم آنها از بازار داخلی و بین‌المللی بیمه و در نهایت دستیابی به منافع مناسب برای سهامداران است.

   افزون بر این هدف محوری، اهم دیگر اهداف سهامداران از تاسیس شرکت بیمه سرمد به شرح زیر است:

   • ایجاد فرهنگ بیمه دربین اقشار مختلف جامعه با ارائه خدمات بیمه‌ای مناسب با نیاز آنها
   • خلق یک نام تجاری معتبر و ماندگار در صنعت بیمه
   • تعمیم پوششهای بیمه‌ای در بخش بیمه‌ای اموال، اشخاص، مسئولیت و مهندسی با محوریت بیمه‌های زندگی
   • کسب سود برای سهامداران و تقویت بنیه مالی شرکت
   • کسب سهم قابل قبول ازبازار بالقوه در رشته های مهندسی، مسئولیت
   • تعمیم بیمه های خرد دربین دهک های پایین درآمدی جامعه


   اهداف کلان کیفی (Goals) "شرکت بیمه سرمد" عبارتند از:

   • پایدار سازی جریان ارزش اقتصادی شرکت
   • توسعه سرمایه های انسانی
   • ارتقاء کیفیت از طریق بهبود میزان تطابق عملکرد شرکت با انتظارات مشتریان


   استراتژی های اصلی/ کلان (Ground Strategy) "شرکت بیمه سرمد" عبارتند از:

   • ایجاد ترکیب پرتفوی متعادل و متوازن پرتفوی
   • خرده فروشی با تمرکز بر بیمه های زندگی با هدف سود آوری به جای پرتفوی محوری صرف


پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان