•  
   
 
  • سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
   سهامدار حقیقی 264403956 17.63
   موسسه توسعه همیاری سپهر 253011498 16.87
   شرکت آرمان اندیشان رستاک (سهامی خاص) 252534072 16.84
   شرکت گروه مالی سپهرصادرات (سهامی خاص ) 217131943 14.48
   شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام) 146949000 9.80
   شرکت سرمایه گذار آتی نگر سپهر ایرانیان 75000000 5
   سایر سهامداران حقیقی 88212445 5.88
   سایر سهامدارن حقوقی
   202757086
   13.52
   جمع 1.500.000.000 100
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان