•  
   
 
  • اساسنامه، بیانیه ماموریت و چشم‌انداز

   اساسنامه:

   اساسنامه شرکت مشتمل بر 56 ماده و 23 تبصره در 21 صفحه بوده که در تاریخ 1392/03/07 به تصویب بانک صادرات ایران، شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی و موسسه همیاری قدیر، به عنوان موسسان شرکت به شرح زیر رسیده است.

   بیانیه ماموریت:

   بیمه سرمد در محیطی پویا، حرفه ای و دانش بنیان، با شناسایی جنبه های پیدا و پنهان زندگی، بهترین راه حل های بیمه ای را ارائه می‌کند و در این مسیر، خود را مسئول امنیت مالی مشتریان می‌داند.


   واژگان کلیدی ماموریت:

   • با شناسایی جنبه های پیدا و پنهان زندگی
   • بهترین راه حل های بیمه ایی
   • مسئول امنیت مالی مشتریان


   بیانیه چشم انداز:

   می خواهیم به برندی معتبر و قابل اعتماد تبدیل شویم، به گونه ای که هر خانواده ایرانی در هر زمان،یک پوشش بیمه ای از بیمه سرمد داشته باشد.


   واژگان کلیدی چشم انداز:

   • هر خانواده ایرانی
   • در هر زمان
   • یک پوشش بیمه ای از بیمه سرمد
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان