•  
   
 
  • کمیته سرمایه گذاری

   • اعضا:

   • جناب آقای سید روح اله علیپور یزدی،رئیس کمیته
   • سرکار خانم مهرناز معین‌فرد، دبیر کمیته
   • جناب آقای محمد حسینی کنارویی
   • سرکار خانم ویدا بیگدلی
   • جناب آقای محمد کیانی
   • جناب آقای ابوالفضل نطقی اسکوئی

   وظایف:

   • تهیه، تدوین و یا هرگونه تغییر در استراتژی سرمایه گذاری

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان