•  
   
 
  • 1.خود را همواره در محضر خداوند، حاضر دانسته و او را ناظر بر اعمال خود بدانم.
   2.پاسخگویی مناسب به نیازهای مشتریان را توفیق الهی و مسئولیتی افتخارآفرین دانسته و با صبر و بردباری عمل کنم.
   3.تمام تلاش خود را برای انجام وظایف شغلی، با رعایت نظم و انضباط و بر پایه اصول حرفه ای به کار گیرم.
   4.راز داری و حفظ اسرار مشتریان، همکاران و "شرکت بیمه سرمد"را وظیفه قانونی و اخلاقی خود بدانم.
   5.با همکاران، نمایندگان، کارگزاران و کلیه مشتریانم رفتاری صمیمی توام با اعتماد و نقد پذیری داشته باشم.
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان