•  
   
 
  • کمیته پیگیری وصول مطالبات معوق

   اعضا:

   • جناب آقای مجید سیل سپور،دبیر کمیته
   • جناب آقای محمد کیانی، عضو کمیته
   • جناب آقای حامد عابدینی، عضو کمیته
   • جناب آقای احمد اشرف پور، عضو کمیته
   • جناب آقای حمیدرضا کتیرائی، عضو کمیته

   وظایف:


پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان