•  
   
 
    • سیاست های تقسیم سود به سهامداران

      میزان و نحوه ی تقسیم سود به سهامداران در مجمع عمومی سالیانه و بر اساس قانون تجارت تعیین و از طریق روزنامه رسمی سایت کدال و سایت شرکت اطلاع رسانی می شود.
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان