•  
   
 
  • برنامه موسسه بیمه برای افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه

   آخرین سرمایه ثبت شده شرکت، مبلغ 1.500.000 میلیون ریال منقسم به 1.500.000.000 سهم 1.000 ریالی بوده و در تاریخ 1397/08/21 به ثبت رسیده است.
   شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) برنامه افزایش سرمایه از مبلغ 1.500 میلیارد ریال به 2.500 میلیارد ریال را درسال 98 در دستور کار خود داده است. بدین منظور مجوز افزایش سرمایه مذکور از سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ 1398/02/16 اخذ گردید .

   فایل پیوست
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان