•  
   
 
  • فهرست مطالب "معاونین و مدیران"
   فرزین کریمی

   فرزین کریمی

   قائم مقام مدیر عامل
   تلفن: 43954101

    سیدروح الله علیپور یزدی

   سیدروح الله علیپور یزدی

   معاون مالی و اداری
   تلفن: 43954104
   پست الکترونیک: finance@sarmadins.ir

   مهدی مهدوی

   مهدی مهدوی

   معاون طرح و توسعه
   تلفن: 43954118
   پست الکترونیک: planning@sarmadins.ir

   مجید حبیبی

   مجید حبیبی

   سرپرست معاونت فنی اموال
   تلفن: 43954222

   اکبر رواقی

   اکبر رواقی

   سرپرست معاونت فنی اشخاص
   تلفن: 43954222

    حامد عابدینی

   حامد عابدینی

   مدیر فناوری اطلاعات (IT)
   تلفن: 43954118
   پست الکترونیک: it@sarmadins.ir

   مجید حبیبی

   مجید حبیبی

   مدیر بیمه های خودرو
   تلفن: 43954222
   پست الکترونیک: auto@sarmadins.ir

   حسین قربانی

   حسین قربانی

   مدیر بیمه های آتش سوزی، باربری و خاص
   تلفن: 43954222
   پست الکترونیک:property@sarmadins.ir

   مرجان امیرانی

   مرجان امیرانی

   مدیر بیمه های اتکائی و بین الملل
   تلفن: 43954109
   پست الکترونیک: reinsurance@sarmadins.ir

   الهام جلوی

   الهام جلوی

   مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی
   تلفن: 43954222
   پست الکترونیک: liability@sarmadins.ir

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان