•  
   
 
    • بازدید رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه سرمد از منزل یکی از زیاندیدگان سیل گلستان
       
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان