•  
   
 
    • بازدید رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه سرمد از محل نمایندگی های 1889 و 1911 که در سیل اخیر استان گلستان دچار خسارت گردیده اند
         
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان