•  
   
 
    • توزیع غذای گرم توسط بیمه سرمد در میان سیل زدگان گلستان
         
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان