•  
   
 
    • نشست نمایندگان با موضوع استقرار میز خدمت (مشاوره بیمه ای) در شعب بانک صادرات
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان