•  
   
 
    • امضای تفاهمنامه همکاری بیمه سرمد با اتحادیه سراسری صیادان
       
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان