•  
   
 
  • خسارات برف شمال کشور توسط بیمه سرمد به بانک صادرات پرداخت شد.

   خسارات برف شمال کشور توسط بیمه سرمد به بانک صادرات پرداخت شد8.

   خسارات برف شمال کشور توسط بیمه سرمد به بانک صادرات پرداخت شد.

    خسارات برف شمال کشور توسط بیمه سرمد به بانک صادرات پرداخت شد.

   خسارات برف شمال کشور توسط بیمه سرمد به بانک صادرات پرداخت شد.

   بیمه سرمد خسارات ناشی از برف سنگین سال گذشته در شمال کشور را به بانک صادرات پرداخت .

   به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد ، براساس قرارداد بیمه آتش سوزی با بانک صادرات ایران ،خسارات ناشی از برف سنگین سال گذشته در بخش های مشمول قرارداد از سوی بیمه سرمد پرداخت شد.

    

   اخبار مرتبط
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان