•  
   
 
  • اعلامیه پذیره‌نویسی سهام شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)

   ثبت‌شده به شماره 444067 و شناسه ملی 10320903570

   اعلامیه پذیره‌نویسی سهام شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)

    اعلامیه پذیره‌نویسی سهام شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)

   به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده 17/10/1396 و مجوز شماره 9640242211 مورخ 25/04/1396 بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مجوز شماره 964/367971-064 مورخ 11/09/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 1.000 میلیارد ریال به‌مبلغ 1.500 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 273.429.452 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 226.570.548 سهم 000ر1 ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 139730400901033152مورخ 1397/04/05 اداره ثبت شرکت­ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

   1. موضوع فعالیت شرکت:
   • انجام عملیات بیمه­ای مستقیم در انواع رشته های بیمه­زندگی و غیرزندگی براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا؛
   • تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ا؛
   • قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ا اعلام می دارد؛
   • سرمایه­گذاری از محل سرمایه ذخایر و اندوخته­های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه مرکزی ج.ا.ا.
   تبصره 1: حداکثر هر خطری که شرکت می تواند بیمه کند برابر با بیست درصد مجموع سرمایه و اندوخته ها و ذخایر فنی شرکت (به استثنای ذخیره خسارت معوق) بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر اینکه شرکت برای مازاد برآن تحصیل بیمه اتکایی نماید.
   تبصره 2: میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین و ابلاغ مینماید.
   1. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، خیابان نلسون ماندلا، پلاک 113 ، طبقه 2 شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) کدپستی 1917743154 همچنین شرکت دارای 27 شعبه در سراسر کشور می­باشد.
   2. سرمایه فعلی شرکت: 1.000 میلیارد ریال،
   3. موضوع افزایش سرمایه: رعایت الزامات مصوبه مورخ 24/11/1395 هیات وزیران در خصوص حداقل سرمایه برای موسسات بیمه غیردولتی،
   4. محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
   5. مبلغ افزایش سرمایه: 500 میلیارد ریال،
   6. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 1.500 میلیارد ریال،
   7. مدت شرکت: نامحدود،
   8. نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
   9. ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال
   10. مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 273.429.452.000 ریال
   11. تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 226.570.548 سهم
   12. مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

   اشخاص حقیقی یا حقوقی
   شماره ثبت اشخاص حقوقی
   شناسه ملی اشخاص حقوقی
   نماینده
   نام پدر
   شماره شناسنامه
   کد ملی
   سمت
   بانک صادرات ایران(سهامی عام)
   3833
   10861736062
   محمد حسینی کناروئی
   احمد
   392
   3391193360
   عضو هیات مدیره (غیرموظف)
   شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)
   131722
   10101750182
   پرویز مقدسی
   حسین
   17040
   3475266800
   رئیس هیات مدیره (غیرموظف)
   موسسه توسعه همیاری سپهر(سهامی خاص)
   9016
   10100380468
   اسماعیل دلفراز
   غلامعلی
   38846
   0870387359
   عضو هیات مدیره و مدیرعامل (موظف)
   شرکت آرمان اندیشان رستاک(سهامی خاص)
   359728
   10104045467
   مجتبی کاتب
   غلامرضا
   1385
   4609926652
   نایب رئیس هیات مدیره (موظف)
   شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا (سهامی خاص)
   432077
   10320832748
   قربان قدیری
   اکبر
   22
   4391723778
   عضو هیات مدیره (غیرموظف)

   شرکت فاقد عضو علی البدل می باشد.
   1. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:
   در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.
   1. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
   تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم 10 درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. علاوه بر اندوخته‌های مذکور، اندوخته‌های فنی و لازم حسب دستورالعمل‌های بیمه مرکزی ج.ا.ا باید منظور گردد. مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. هرگاه شرکت منحل گردد تصفیه امور با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
   1. تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
   2. مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: "شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است"
   3. مبلغ بازپرداخت‌ نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت‌ نشده اوراق مشارکت است.
   4. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شده 31/06/1396 مجموع بدهی‌های کل شرکت برابر با 2.813.239 میلیون ریال می‌باشد. همچنین براساس یادداشت 45 صورت های مالی حسابرسی شده مذبور، شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد و به استثنای موضوع یادداشت 43 صورت های مالی حسابرسی شده مذبور اسناد تضمینی شرکت نزد سایر شرکت ها به مبلغ 647 میلیارد ریال شرکت فاقد سایر بدهی های احتمالی در تاریخ ترازنامه می باشد. ضمنا شرکت دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است.
   5. مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ 09/04/1397 آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 23/04/1397 به‌مدت 15روز ادامه خواهد داشت.
   تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.
   1. حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل 1 سهم و حداکثر 226.570.548 سهم با رعایت حدود مقرر در ماده 33 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری.
   2. مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:
   موضوع فعالیت
   میزان تعهدات
   شخصیت حقوقی
   نام متعهد
   پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار
   خرید حق تقدم های فروش نرفته تا سقف 300 میلیون سهم
   سهامی خاص
   شرکت تامین سرمایه بانک ملت

   1. روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامه دنیای اقتصاد می­باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه­های جهان اقتصاد و اطلاعات ( بر اساس مفاد ماده 177 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­گردد.
   2. چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت بیمه سرمد (سهامی­عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی
    می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت­های کارگزاری فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره‌نویسانی که سهامی بهایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

   1. مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:
   حساب شماره 0211243804001به‌نام شرکت بیمه سرمد( سهامی عام)، نزد بانک صادرات ایران شعبه بلوار آفریقا کد 1653
   1. کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.sarmadins.ir و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.
   2. مشخصات سهامداران:
   درصد مالکیت
   تعداد سهام
   نوع شخصیت حقوقی
   نام سهامدار
   19.98%
   199,818,000
   حقیقی
   فرهنگ شیرزاد
   17.70%
   176,974,332
   حقوقی
   موسسه توسعه همیاری سپهر
   16.01%
   160,100,000
   حقوقی
   شرکت آرمان اندیشان رستاک(سهامی خاص)
   15.00%
   149,999,000
   حقوقی
   شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)
   14.72%
   147,244,860
   حقوقی
   شرکت گروه مالی سپهرصادرات(سهامی خاص)
   %16.59
   165,863,808
   حقیقی/حقوقی
   سایر سهامداران
   %100
   1,000,000,000

   مجموع


   1. نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت:
   تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) متعهد شده است در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت یاد شده ، نسبت به خرید سهام باقی مانده تا سقف 300 میلیون سهم، حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت پذیره نویسی اقدام نماید.
   نکات مهم:
   • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
   • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
   • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
   • پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
   تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شماره 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای
   • مطابق با ماده 33 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ، تملک بیش از 20 درصد سهام شرکت‌های بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمی‌باشد.
   • با توجه به ماده 6 آیین‌نامه شماره‌ 40 ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب شورای عالی بیمه، مجموع اشخاص زیر در هر حالت یک شخص محسوب می­شوند:
   1. شخص حقیقی متقاضی بعلاوه اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول شامل پدر، مادر، فرزند، همسر، پدر و مادر همسر.
   2. شخص حقوقی متقاضی بعلاوه سایر اشخاص حقوقی که متقاضی بطور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از 20 درصد حق رأی داشته باشند.
   3. اشخاص حقوقی که شخص حقیقی متقاضی و یا اقارب مندرج در بند فوق در آن بیش از 20 درصد حق رای داشته باشند.
   4. اشخاص حقوقی که یک شخص حقیقی یا حقوقی همزمان بطور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از 20 درصد حق رای داشته باشند.
   • در رعایت ماده 4 آیین نامه شماره 40 ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، وزارتخانه­ها، مؤسسه­های دولتی، مؤسسه­ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت­های موضوع ماده 2 "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" نمی­توانند جزء مؤسسین شرکت بیمه باشند.
   • اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به آنها نمی‌توانند در پذیره‌نویسی سهام شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) شرکت نمایند. در صورت شرکت نهادهای مذکور در پذیره نویسی، وجوه واریز‌شده در مدت متعارف عودت خواهد شد.

   هیئت‌مدیره شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)


   اخبار مرتبط
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان