•  
   
 
  • بیمه عمر ساده زمانی

   معرفی بیمه نامه

   بیمه عمر ساده زمانی
   بیمه‌عمر ساده زمانی انفرادی نوعی از بیمه عمر است که پوشش بیمه‌ای را برای مدت معینی ارائه میدهد و سرمایه بیمه صرفا در صورت فوت بیمه شده در اثنای مدت اعتبار قرارداد قابل پرداخت می‌باشد و در صورتی که بیمه شده تا پایان مدت قرارداد در قید حیات باشد، وجهی بابت تعهدات بیمه‌گر به بیمه‌گذار پرداخت نخواهد شد.

   انواع بیمه‌های عمر ساده زمانی شامل:

   • بیمه‌عمر زمانی به شرط فوت
   بیمه عمر زمانی به شرط فوت نوعی از بیمه عمر است که بر اساس آن پوشش بیمه‌ای برای مدت معینی ارائه می‌گردد و سرمایه بیمه‌ای صرفا در صورت فوت بیمه شده در طول مدت اعتبار قرارداد قابل پرداخت می‌باشد.
   مزایا:
   1. برای افرادی که دارای درآمدهای کم و از نگرانی شدید نسبت به آینده افراد وابسته خود رنج می‌برند تامین بسیار مناسبی را ارائه می‌دهد.
   2. بیمه های عمر زمانی این امکان را به اشخاص می دهند که آنها بتوانند با پرداخت کمترین میزان حق بیمه ، مزایای فوت بیشتری را برای خود فراهم کنند..
   3. برای تامین نقدینگی مورد نیاز درزمان وقوع فوت صاحب بیمه نامه .

   بیمه‌عمر زمانی به شرط حیات

   در این بیمه ، انجام تعهدات بیمه گر موکول به حیات بیمه شده در موعد معین ( انقضاء قرارداد بیمه) است که تعهد بیمه گر در پرداخت سرمایه به صورت یکجا و یا بصورت مستمری می باشد . از بارزترین انواع این بیمه ، بیمه بازنشستگی است که افراد در زمان اشتغال به کار حق بیمه پرداخت می نمایند تا در زمان بازنشستگی و عدم توانایی انجام کار از محل این بیمه مستمری مادام العمر دریافت نمایند . این بیمه در حال حاضر توام با بیمه بشرط فوت تحت عنوان بیمه مختلط صادر میگردد .

   بازار هدف

   کلیه اشخاص حقیقی به این بیمه‌نامه نیاز دارند.
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان