•  
   
 
  • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

   معرفی بیمه نامه

   بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
   این بیمه نامه کلیه پرسنل تحت امر کارفرما و یا پیمانکار را در قبال خسارات بدنی شامل غرامات فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی، در صورت وقوع حوادث در محیط کارگاه، بدون در نظر گرفتن فعالیت و بر اساس متراژ ساختمان و پیشرفت فیزیکی پروژه، تحت پوشش قرار می‌دهد.
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان