•  
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • نمایندگی
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   1مهسا خانی نژاد باباجانآذربایجان شرقی / اهرکد مرکز: 2123مسئول مرکز: مهسا خانی نژاد باباجانآدرس: استان آذربایجان شرقی، اهر، کیلومتر جاده اهر تبریز، جنب نمایندگی سایپا پارس خودرو گل ریحانکد پستی: 5451784415تلفن: 44231044 - 041تلفن همراه: 09146160056پست الکترونیک: Agt2123@sarmadins.irفعالمهسا خانی نژاد باباجان
   2ناصر بزاز بنابیآذربایجان شرقی / بنابکد مرکز: 1371مسئول مرکز: ناصر بزاز بنابیآدرس: استان آذربایجان شرقی، بناب، خیابان امام، بلوار امام، روبروی بانک ملی، جنب نمایندگی بیمه ایرانکد پستی: 5551766583تلفن: 37729990 - 041تلفن همراه: 09144201189پست الکترونیک: Agt1371@sarmadins.irغیر فعالناصر بزاز بنابی
   3مریم کریمی باجه باجآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1464مسئول مرکز: مریم کریمی باجه باجآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، آخر عباسی، جایگاه بنزین و گاز شهید فهمیده، مغازه چهارم، پلاک 1کد پستی: 5156734543تلفن همراه: 09142582684پست الکترونیک: agt1464@sarmadins.irغیر فعالمریم کریمی باجه باج
   4خلیل باقری یارلوجهآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1410مسئول مرکز: خلیل باقری یارلوجهآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان آزادی، چهارراه لاله، خیابان سالاری، 500 متر پائین تر، روبروی دادسرا، جنب سوپر حسنیکد پستی: 5173988792تلفن: 34773946 - 041تلفن همراه: 09149969626پست الکترونیک: agt1410@sarmadins.irغیر فعالخلیل باقری یارلوجه
   5ابوالفضل آنائیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1390مسئول مرکز: ابوالفضل آنائیآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، آخر طالقانی، خیابان معراج شرقی، روبروی نمایشگاه دانشتلفن: 34518189 - 041تلفن همراه: 09141088533پست الکترونیک: agt1390@sarmadins.irغیر فعالابوالفضل آنائی
   6اصغر سیف الهیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1368مسئول مرکز: اصغر سیف الهیآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، میدان ستارخان، خیابان توکلی، جنب شیر سرای مشفقیکد پستی: 5146855883تلفن: 32667456 - 041تلفن همراه: 09149104901پست الکترونیک: Agt1368@sarmadins.irفعالاصغر سیف الهی
   7علی یاریآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1284مسئول مرکز: علی یاریآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، نصف راه، نبش پاساژ اسلامی، طبقه فوقانی پاساژ واحد 11کد پستی: 5178655781تلفن: 34417760 - 041تلفن همراه: 09144036648نمابر: 04134445520پست الکترونیک: Agt1284@sarmadins.irغیر فعالعلی یاری
   8هادی حدادیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1272مسئول مرکز: هادی حدادیآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، روبروی مجتمع تجاری کریستال، جنب ساعت فروشی محسنی، طبقه اول، پلاک 6کد پستی: 5137973397تلفن: 35539594 - 041تلفن همراه: 09141160327نمابر: 04135539594پست الکترونیک: Agt1272@sarmadins.irغیر فعالهادی حدادی
   9رضا صادقپورآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1225مسئول مرکز: رضا صادقپورآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، آخر خیابان عباسی، جنب پارک میخک، طبقه فوقانی دفتر خانه 202کد پستی: 5155815798تلفن: 36566698 - 041تلفن همراه: 09144167505نمابر: 04136566698پست الکترونیک: Agt1225@sarmadins.irغیر فعالرضا صادقپور
   10مجید غلامیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1239مسئول مرکز: مجید غلامیآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، یاغچیان، میدان قائم، خیابان شفا، کوی صفا، 8 متری، چهارم شرقی، پلاک 84، طبقه سومتلفن: 33847837 - 043تلفن همراه: 09197566802پست الکترونیک: Agt1239@sarmadins.irغیر فعالمجید غلامی
   11صابر سعادتجوی عصرآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1245مسئول مرکز: صابر سعادتجوی عصرآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، کوی میرداماد، خیابان دانش، روبروی پژوهشکده دانشکده فضاییکد پستی: 5166949357تلفن: 34806569 - 041تلفن همراه: 09147341023نمابر: 04134806569پست الکترونیک: Agt1245@sarmadins.irغیر فعالصابر سعادتجوی عصر
   12جعفر عابدیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1244مسئول مرکز: جعفر عابدیآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، چهارراه شهید بهشتی، برج ابریشم، طبقه دهم، واحد 3کد پستی: 5163753868تلفن: 35595021 - 041تلفن همراه: 09149214201پست الکترونیک: Agt1244@sarmadins.irغیر فعالجعفر عابدی
   13امیرحسین شهین باهرآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1086مسئول مرکز: امیرحسین شهین باهرآدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان آزادی، نبش چهارراه حافظ، روبروی بانک سپه، پلاک 40 واحد یککد پستی: 5163614161تلفن: 35422224 - 041تلفن همراه: 09144101707نمابر: 04135422225پست الکترونیک: Agt1086@sarmadins.irغیر فعالامیرحسین شهین باهر
   14محمد علی اصغر پورآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1204مسئول مرکز: محمد علی اصغر پورآدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان استاد جعفری، چهارراه شهید ثابتی، پلاک 4کد پستی: 5185634946تلفن: 32810646 - 041تلفن همراه: 09143320322نمابر: 04132810646پست الکترونیک: Agt1204@sarmadins.irفعالمحمد علی اصغر پور
   15سمیرا رضاپور آذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1640مسئول مرکز: سمیرا رضاپور آدرس: استان ‏آذربایجان شرقی‏، تبریز، خیابان سرباز شهید، خیابان ایده لو، ایستگاه کعبه ای، پلاک 56کد پستی: 5153983683تلفن: 35276089 - 041تلفن همراه: 09141000268پست الکترونیک: agt1640@sarmadins.irفعالسمیرا رضاپور
   16سودابه بیرام پور آذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1643مسئول مرکز: سودابه بیرام پور آدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوری، جنب کوچه گلنار، کوچه 58، طبقه سومکد پستی: 5165653634تلفن: 33375840 - 041تلفن همراه: 09144197508پست الکترونیک: agt1643@sarmadins.irغیر فعالسودابه بیرام پور
   17حمیدرضا وفاآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1520مسئول مرکز: حمیدرضا وفاآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان جمهوری اسلامی، روبروی پست بانک، ساختمان شعاران، طبقه همکفکد پستی: 5133665766تلفن همراه: 09120276525پست الکترونیک: agt1520@sarmadins.irغیر فعالحمیدرضا وفا
   18سیده سپیده مهدوی کلجاهیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1521مسئول مرکز: سیده سپیده مهدوی کلجاهیآدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان آزادی، مابین حکیم نظامی و چهارراه طالقانی، روبوری دانشکده هنر، جنب بن بست کیاورکد پستی: 5138898785تلفن: 35418241 - 041تلفن همراه: 09146151779پست الکترونیک: agt1521@sarmadins.irفعالسیده سپیده مهدوی کلجاهی
   19زهرا یوسفی آذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1561مسئول مرکز: زهرا یوسفی آدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان قدس (غره آغاج)، کوی شهید برگی، 18 متری خرسندی، پلاک 154کد پستی: 5184783781تلفن: 32827313 - 041تلفن همراه: 09375988206پست الکترونیک: agt1561@sarmadins.irفعالزهرا یوسفی
   20بهنام گلی آذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1575مسئول مرکز: بهنام گلی آدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ولیعصر جنوبی، خیابان سعدی، کوچه شهید سجاجید، پلاک 2/82کد پستی: 5167646837تلفن: 33242612 - 041تلفن همراه: 09143024757پست الکترونیک: agt1575@sarmadins.irغیر فعالبهنام گلی
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان