•  
   
 
  • طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
  • آیین نامه / قوانین و مقررات
  • فهرست آیین نامه / قوانین و مقررات
   آیین نامه شماره 61
   مرحله سوم اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور
   مکمل آیین نامه دلالی رسمی بیمه
   مکمل آییننامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی
   شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق
   مکمل آیین نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی
   شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق
   شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی
   شرایط عمومی بیمه های درمان
   آیین نامه شماره 60
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان