•  
   
 
  • فصلنامه سرمد پائیز 98
   فصلنامه سرمد تابستان 98
   فصلنامه سرمد بهار 98
   فصلنامه سرمد زمستان 97
   فصلنامه سرمد پاییز 97
   سدای سرمد مردادماه 97
   سدای سرمد تیرماه 97
   سدای سرمد اردیبهشت و خرداد97
   سدای سرمد، شماره 22
   پایان عصر مزیت‌های رقابتی در بازاریابی
   سدای سرمد خرداد و تیر 96
   سدای سرمد فروردین و اردیبهشت96
   سدای سرمد بهمن و اسفند 95
   سدای سرمد تیر و خرداد95
   سدای سرمد فروردین و اردیبهشت95
   سدای سرمد بهمن و اسفند94
   سدای سرمد آذر و دی94
   سدای سرمد مهر و آبان94
   سدای سرمد مرداد و شهریور 94
   سدای سرمد خردادو تیر 94
   سدای سرمد فروردین و اردیبهشت 94
   سدای سرمد مرداد و شهریور 93
   سدای سرمد آبان و آذز93
   سدای سرمد زمستان 92
  • آمار و اطلاعات
   • تعداد کل کتاب ها : 30
   • تعداد دسته ها : 4
   • تعداد بیشترین بازدید از یک کتاب : 1302
   • آخرین کتب ثبت شده :
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان