•  
   
 
  • زیر طبقه های "اعضای هیات مدیره و مدیرعامل"
  • فهرست مطالب "اعضای هیات مدیره و مدیرعامل"
   مجتبی کاتب

   مجتبی کاتب

   رییس هیات مدیره و سرپرست شرکت

    پرویز مقدسی

   پرویز مقدسی

   نایب رئیس هیات مدیره

   محمد حسینی کنارویی

   محمد حسینی کنارویی

   عضو هیات مدیره

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان