•  
   
 
  • زیر طبقه های "اعضای هیات مدیره و مدیرعامل"
  • فهرست مطالب "اعضای هیات مدیره و مدیرعامل"
   مجتبی کاتب

   مجتبی کاتب

   رییس هیات مدیره

    پرویز مقدسی

   پرویز مقدسی

   نایب رئیس هیات مدیره

   محمد حسینی کنارویی

   محمد حسینی کنارویی

   عضو هیات مدیره

   سیدمحمد یمنی

   سیدمحمد یمنی

   عضو هیات مدیره

   اکبر عباسی ملکی

   اکبر عباسی ملکی

   عضو هیات مدیره

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان