•  
   
 
  •  
  • فهرست پرسش های بیمه گذاران

   تفاوت قرارداد عمومی بیمه باربری داخلی و قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی ) که جزو بیمه های مسئولیت می باشد چیست ؟

   ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۱۶:۴۶

   در بیمه نامه های باربری داخلی مورد بیمه شامل محموله می باشد و بیمه گذار صاحب کالا است. اما در بیمه نامه های مسولیت متصدیان حمل و نقل مورد بیمه شامل مسئولیت متصدیان حمل و نقل در مقابل صاحب کالا بوده و بیمه گذار شرکت حمل و نقل می باشد. در بیمه نامه باربری داخلی در صورت وقوع خسارت احتمالی بیمه گر می تواند حق جانشینی خود را نسبت به شرکت حمل و نقل جهت جبران خسارت وارده اعمال کند اما در بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی حق جانشینی بطور معمول نسبت به متصدی حمل و نقل لحاظ نمی شود اما ممکن است در مورد مسبب حادثه (مانند راننده) این حق اعمال گردد. بیمه نامه باربری داخلی قرارداد مستقیم بین صاحبان کالا و شرکتهای بیمه ای می باشد. بنابراین در این نوع قراردادها مذاکرات رو در رو یکی از عوامل موثر در اجرای بهینه مفاد قرارداد و حفظ منافع بیمه گر و بیمه گذار می باشد. حال آنکه در قراردادهای بیمه های مسئولیت متصدیان حمل و نقل، صاحبان کالا در انتخاب بیمه گر هیچگونه نقشی نداشته و برای جبران خسارت می بایست به متصدی حمل و نقل مراجعه و شرکت حمل و نقل نیز قبل از هر گونه پاسخگویی ابتدا از شرکت بیمه خود (بیمه گر مسئولیت متصدی حمل و نقل) درخواست جبران خسارت می نماید که این پروسه تا حد زیادی دسترسی صاحبان کالا به حقوق خود را در مواقع وقوع خسارت با مشکلات مواجه می سازند.

   آیا نرخ بیمه شخص ثالث در شرکت های بیمه یکسان است ؟

   ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ ۱۳:۵۴

   نرخ بیمه نامه خودرو شامل شخص ثالث و سرنشین برای کلیه شرکت های بیمه در سراسر ایران یکسان و تابع بخشنامه سازمان بیمه مرکزی می باشد .

   اعتبار بیمه نامه های باربری در هر یک از حالات حمل چه مدت می باشد؟

   ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۱۳:۳۲

   اعتبار بیمه نامه باربری از زمان بارگیری کالا در وسیله حمل شروع شده و در مورد حمل هوایی 30 روز پس از رسیدن هواپیمای حامل کالا به فرودگاه کشور مقصد یا به محض رسیدن کالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بیمه‌گذار) هر کدام که زودتر تحقق یابد،در مورد حمل زمینی 60 روز پس از ورود کالا به مرز زمینی کشور مقصد یا به محض رسیدن کالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بیمه‌گذار) هر کدام که زودتر تحقق یابد، در مورد حمل دریائی ، 60 روز از تخلیه کالا در بندر کشور مقصد یا به محض رسیدن کالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بیمه‌گذار) هر کدام که زودتر تحقق یابد، مدتهای یاد شده در این ماده با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل تمدید می باشد.

   مهلت شروع به حمل بیمه نامه های باربری وارداتی و صادراتی چه مدت می باشد ؟

   ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۱۳:۵۳

   مطابق با ماده 20 شرایط عمومی بیمه باربری –صادراتی ، بیمه گذار موظف است کالای موضوع بیمه نامه را حداکثر در مدت دو سال از تاریخ صدور بیمه نامه حمل نماید . در غیر این صورت بیمه نامه فاقد اعتبار بوده و بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارتهای مربوط به محمولاتی که بعد از مهلت مقرر حمل می‌گردد، ندارد . البته حق بیمه مربوط به محمولات حمل نشده با توجه به مستندات ارائه شده توسط بیمه گذار قابل استرداد خواهد بود .

   حوادث ناشی از انفجار کپسول گاز(CNG) برای خودروهای تک سوز، که بیمه ثالث شده اند چگونه ارزیابی می‌شود؟

   ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۱۶:۳۶

   در صورت عدم صحت اطلاعات بیمه‌نامه در صورت بروز حادثه بیمه‌گذار به مشکل خواهد خورد.

   چه کسانی می توانند ذینفغ بیمه باربری باشند ؟

   ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۱۳:۵۶

   صاحب کالا( محموله ) 2- بانک گشایش کننده اعتبار 3- هر بیمه گذار ثالثی که نسبت به مورد بیمه (کالا) دارای نفع بیمه ای باشد.

   آیا تخفیف عدم خسارت در تمدید بیمه نامه باربری نیز اعمال می شود ؟

   ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۱۶:۴۴

   بیمه باربری صرفأ جهت حمل یکباره و یا به دفعات یک محموله با ارزش مشخص صادر می شود از این رو بیمه نامه پس از انجام حمل خاتمه می یابد و تخفیف عدم خسارت نخواهد داشت.

   دزدی دریایی در کدام یک از کلوزهای استاندارد تحت پوشش بیمه باربری قرار می گیرد؟

   ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۱۶:۵۳

   در کلوز A انستیتو بیمه گران لندن که البته برخی از بیمه گران به دلیل ریسک بالای این خطر آن را استثناء می نمایند.

   کدامیک از انواع پوششهای بیمه باربری برای وارد کنندگان و صادرکنندگان کالا مناسب تر است ؟

   ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۱۳:۵۵

   مناسب بودن فقط در کاملتر (گرانتر) بودن پوشش بیمه ای خلاصه نمی شود بلکه نوع کالا و مقدار حداکثر حق بیمه ای که بیمه گذار حاضر است برای خرید پوشش بیمه ای پرداخت نماید نیز در تعیین پوشش بیمه مناسب موثر خواهد. در کلوز A تمامی خطرات به استثنای مواردی که صراحتا قید شده به عنوان استثناء دارای پوشش می باشند.

   لطفا مفهوم دقیق ارزش جایگزینی در بیمه‌های آتش سوزی را با مثال واضح توضیح دهید.

   ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۱۶:۳۵

   این بیمه‌نامه بیشتر توسط واحدهای صنعتی و و تولیدی خریداری می‌شود. به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش قیمتها و استهلاک، اموال معمول اارزش خود را از دست می‌دهند. اگر بیمه‌گذار اموال خود را به قیمت روز بیمه کند وخسارتی به اموال وارد شود، امکان خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و ساخت مجدد ساختمان ودر نهایت تجدید فعالیت اقتصادی مشکل خواهد بود. بنابراین بیمه‌گذار اموال خود را به قیمت نو یا جایگزینی بیمه می‌کند. مثال:ساختمان یک واحد تولیدی اکنون متری 1.000.000ریال ارزش دارد ولی اگر خسارت ببیند باید متری 4.000.000 ریال هزینه بازسازی نماید. بنابراین اموال خود را بصورت ارزش جایگزینی بیمه می‌کند یعنی متری 4.000.000 ریال. ضمنا در شرایط خصوصی نوشته می‌شود که اموال به قیمت جایگزینی بیمه شده است.

   تفاوت بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی با قرارداد بیمه باربری داخلی چیست؟

   ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۱۶:۳۷

   در بیمه مسئولیت متصدیان حمل کلیه خسارت‌هایی که ناشی از مسئولیت بیمه‌‍گذار(خسارت‌های ناشی از وسیله حمل) باشد از قبیل آتش‌سوزی، تصادف، تصادم و واژگونی وسیله نقلیه، سرقت کلی محموله به همراه وسیله حمل و مواردی از این قبیل پوشش دارد، در حالی که بیمه باربری داخلی کلیه خسارت‌های وارد به کالا را براساس شرایط و پوششهای قرارداد(نوع بیمه باربری) جبران می‌نماید. لازم به ذکر است در مواقعی که در بیمه باربری خسارت وارد به کالا ناشی از خطرات وسیله حمل باشد، بیمه‌گر می‌تواند براساس اصل جانشینی خسارت پرداختی را از شرکت متصدی حمل دریافت نماید. بیمه‌نامه باربری توسط صاحب کالا خریداری می‌شود و فاقد فرانشیز است ولی بیمه‌نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی توسط شرکت حمل کننده خریداری می‌شود.

   برای پمپ بنزین ها وجایگاههای CNG چه نوع پوشش بیمه ای مناسب است؟

   ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۱۶:۳۵

   بیمه آتش‌سوزی و بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از آتش‌سوزی و نیز بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان.

   بیمه سرنشین چیست ؟

   ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۰۸:۰۸

   طبق قانون بیمه شخص ثالث افرادی مثل بیمه‌گذار/ مالک اتومبیل/ راننده وسیله تقلیه مقصر حادثه اگر سرنشین وسیله نقلیه مذکور باشند شخص ثالث به حساب نمی‌آیند

   بیمه مسئولیت مدنی تعمیرگاههای مجاز خودرو چه پوشش‌های را شامل می‌شود؟

   ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۱۶:۳۹

   کلیه خسارتهای جانی وارد به مراجعین به تعمیرگاه و خسارت های مالی وارد به خودروهای مستقر در محیط تعمیرگاه ناشی از تحقق خطرات زیر می‌تواند تحت پوشش بیمه‌نامه مذکور قرار گیرد: خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی وانفجار، سرقت کلی، شکست شیشه، سقوط خودرو از وسایل بالا برنده، قصور و اهمال و بی‌احتیاطی در نصب وسائل وقطعات مستعمل، معیوب و نامناسب (در صورت اثبات از طرف مراجع قضائی) و خسارت‌های مالی ناشی از حوادث در موقع تست و آزمایش خودروها در خارج از تعمیرگاه به شرط اعلام موافقت بیمه‌گر

   آیا امکان بیمه کردن پمپ بنزین ها وجود دارد؟ چه بیمه‌نامه هایی می‌توان پیشنهاد داد؟

   ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۱۶:۲۹

   می‌توان بیمه‌نامه آتش‌سوزی با خطرات اضافی به همراه بیمه مسئولیت ناشی از آتش‌سوزی و نیز بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تهیه نمود.

   برای باشگاه سوارکاری چه نوع بیمه‌نامه‌هایی می‌توان صادر کرد؟

   ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ ۱۱:۲۴

   بیمه آتش‌سوزی جهت ساختمان و موجودی بیمه‌گذار، بیمه مسئولیت کارفرما جهت پرسنل مستقر در باشگاه، بیمه اسب‌های مسابقه جهت پوشش حوادث وارد به اسبها، بیمه مسئولیت مدیران مجموعه‌های ورزشی جهت پوشش سوار‌کاران و تماشاچیان در محیط باشگاه و...

   بیمه مسئولیت مدنی مدیران اماکن عمومی(هتل، رستوران، پارکینگ، تالار پذیرایی، سینما، مجموعه‌های ورزشی،شهربازی و ...) چه مواردی را تحت پوشش قرار می‌دهد؟

   ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۱۶:۳۹

   کلیه خسارت‌های جانی و مالی وارد به مراجعین و استفاده‌کنندگان از امکانات و تجهیزات مکانهای عمومی بشرط احراز مسئولیت بیمه‌گذار تحت پوشش قرار می‌گیرد. بدیهی است درمواردی که برآورد خسارت‌های مالی افراد نامشخص می‌باشد، بیمه‌گر صرفاً خسارت‌های جانی را در این بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌دهد(بعنوان مثال شهربازی، سینما، مجموعه‌های ورزشی، تالار پذیرایی و ...)

   اینکوترمز چه اهمیتی برای بیمه باربری دارد ؟

   ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۱۲:۵۵

   اینکوترمز در واقع تعیین کننده وظایف و مسئولیتهای خریدار و فروشنده و تعیین کننده نقطه ای است که مسئولیت از فروشنده به خریدار منتقل می گردد و دقیقأ از همین جاست که مسئولیت شرکت بیمه آغاز می گردد. همچنین طبقه نوع خرید تعیین کننده حداکثر درصد ارزش اضافی است که بیمه گذار در صورت تمایل می تواند کالای مورد بیمه خود را به مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در پروفرما بیمه نماید .

   برای مرغداری چه بیمه‌هایی می‌توان صادر کرد؟ آیا جوجه‌ها بیمه می‌شوند؟

   ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۱۶:۳۳

   بیمه‌نامه آتش‌سوزی بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه دام‌های صنعتی

   لطفا مفهوم دقیق ارزش جایگزینی در بیمه‌های آتش سوزی را با مثال واضح توضیح دهید.

   ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۶:۱۰

   این بیمه‌نامه بیشتر توسط واحدهای صنعتی و و تولیدی خریداری می‌شود. به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش قیمتها و استهلاک، اموال معمول اارزش خود را از دست می‌دهند. اگر بیمه‌گذار اموال خود را به قیمت روز بیمه کند وخسارتی به اموال وارد شود، امکان خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و ساخت مجدد ساختمان ودر نهایت تجدید فعالیت اقتصادی مشکل خواهد بود. بنابراین بیمه‌گذار اموال خود را به قیمت نو یا جایگزینی بیمه می‌کند. مثال:ساختمان یک واحد تولیدی اکنون متری 1.000.000ریال ارزش دارد ولی اگر خسارت ببیند باید متری 4.000.000 ریال هزینه بازسازی نماید. بنابراین اموال خود را بصورت ارزش جایگزینی بیمه می‌کند یعنی متری 4.000.000 ریال. ضمنا در شرایط خصوصی نوشته می‌شود که اموال به قیمت جایگزینی بیمه شده است.

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان