•  
   
 
  • بیمه آتش سوزی
   بیمه آتش سوزی غیر صنعتی و انبار

   بیمه آتش سوزی غیر صنعتی و انبار

   این نوع بیمه نامه،در برگیرنده انبارهای اختصاصی،واحدهای اداری ،تجاری مشتمل،برکلیه فروشگاههای تجاری، تعمیرگاه ها، بیمارستان هاو... میباشد
   بیمه آتش سوزی صنعتی

   بیمه آتش سوزی صنعتی

   منظور از بیمه‌نامه آتش سوزی صنعتی، بیمه‌نامه‌هایی می‌باشد که صرفاً برای کارگاهها، واحدهای صنعتی و تولیدی صادر و آنها را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار می‌دهد.
   بیمه آتش سوزی مسکونی

   بیمه آتش سوزی مسکونی

   در این نوع بیمه نامه منازل مسکونی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان