• دعوت به همکاری
   به سرمد خوش آمدید
   در راستای همکاری با شرکت سرمد می توانید به یکی از سه روش درخواست استخدام، درخواست نمایندگی و درخواست نمایندگی بیمه عمر و سرمایه گذاری به خانواده سرمد بپیوندید.
  • درباره سرمد
  • همه چیز در خصوص همکاری با سرمد
   شرکت بیمه سرمد به منظور افزایش خدمات بیمه ای ، تکمیل و توسعه شعب خود در سراسر کشور برای مشاغل مورد نیاز از میان واجدین شرایط استخدام می نماید.
  • همه چیز در خصوص دریافت نمایندگی
   بیمه سرمد برای ایجاد امکان دسترسی بهتر و گسترش خدمات بیمه ای در تمام کشور، نسبت به اعطای نمایندگی مطابق با آئین نامه بیمه مرکزی ایران اقدام می نماید.
  • موقعیت جغرافیایی سرمد
  • فرآیند استخدام در بیمه سرمد؟

   مطالعه شرایط و ضوابط استخدامی
   بررسی اطلاعات مورد نیاز در خصوص استخدامی که در همین صفحه و یا در پرسش های متداول ارائه شده است

   مطالعه فرصت های شغلی مورد نیاز
   بررسی فرصت های شغلی مورد نیاز بیمه سرمد (اطلاعات به تناسب نیاز در این سرویس بروز رسانی می گردد.)

   ارسال درخواست همکاری
   ارسال درخواست و مدارک مورد نیاز مطابق مستندات نمونه

   پیگیری درخواست
   پیگیری درخواست همکاری های بررسی شده

  • درخواست نمایندگی بیمه عمر

   شرکت بیمه سرمد به منظور افزایش و توسعه کمی و کیفی شبکه فروش، نسبت به اعطای نمایندگی بیمه مطابق با آئین نامه شماره 54 بیمه مرکزی ایران اقدام می نماید.

   درخواست نمایندگی

   بیمه سرمد برای ایجاد امکان دسترسی بهتر و گسترش خدمات بیمه ای در تمام کشور، نسبت به اعطای نمایندگی مطابق با آئین نامه بیمه مرکزی ایران اقدام می نماید.

   فرصت های شغلی

   شرکت بیمه سرمد در راستای افزایش خدمات، تکمیل و توسعه شعب خود در سطح کشور برای مشاغل مورد نیاز از میان واجدین شرایط استخدام می نماید.

   درخواست همکاری

   شرکت بیمه سرمد برای تامین سرمایه انسانی خود از افراد بومی مناطق مورد نیاز دعوت به همکاری می نماید.
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان