•  
   
 
  • بیمه های درمان و مسافرتی خارج از کشور
   بیمه درمان گروهی

   بیمه درمان گروهی

   بیمه درمان قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در قبال دریافت حق بیمه، هزینه های درمان مازاد بر سهم بیمه گران اولیه (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، خدمات درمانی نیروهای مسلح و....) شخص بیمه شده را جبران می‌نماید.
   بیمه درمان مسافران خارج از کشور

   بیمه درمان مسافران خارج از کشور

   بیمه درمان مسافران خارج از کشور
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان