•  
   
 
  • فهرست افتخارات و گواهینامه ها
   اولین همایش تخصصی بازاریابی بیمه

   اولین همایش تخصصی بازاریابی بیمه

   تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
   اولین همایش تخصصی بازاریابی بیمه
   لوح سپاس از جامع علمی و کاربردی

   لوح سپاس از جامع علمی و کاربردی

   تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
   تقدیر نامه موسسه سپهر معرفت

   تقدیر نامه موسسه سپهر معرفت

   تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
   تقدیر نامه بانک صادرات

   تقدیر نامه بانک صادرات

   تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
   تقدیر نامه

   تقدیر نامه

   تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان