•  
   
 
  • معاونت فنی
   مجید حبیبی

   مجید حبیبی

   سرپرست معاونت فنی بیمه های غیرزندگی
   تلفن: 43954222

  • مدیران فنی
   حسین قربانی

   حسین قربانی

   مدیر بیمه های آتش سوزی، باربری و خاص
   تلفن: 43954176
   پست الکترونیک:property@sarmadins.ir

   الهام جلوی

   الهام جلوی

   مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی
   تلفن: 43954190
   پست الکترونیک: liability@sarmadins.ir

   حسن پورحسینی

   حسن پورحسینی

   سرپرست مدیریت بیمه های اتومبیل
   تلفن: 43954222
   پست الکترونیک: auto@sarmadins.ir

   مهناز معین زاده

   مهناز معین زاده

   سرپرست مدیریت بیمه های زندگی
   تلفن: 43954202
   پست الکترونیک: life@sarmadins.ir

   مسعود صحرابانی

   مسعود صحرابانی

   سرپرست مدیریت بازاریابی و فروش بیمه های زندگی
   تلفن: 43954202
   پست الکترونیک:

   مجید گرشاسبی

   مجید گرشاسبی

   سرپرست مدیریت بیمه های درمان، عمر و حادثه
   تلفن: 43954222
   پست الکترونیک: health@sarmadins.ir

  • مدیران مستقل
   مرجان امیرانی

   مرجان امیرانی

   مدیر بیمه های اتکائی و بین الملل
   تلفن: 43954200
   پست الکترونیک: reinsurance@sarmadins.ir

   بهراد گروه ای

   بهراد گروه ای

   مدیر امور بانک و بیمه
   تلفن: 43954277
   پست الکترونیک: Bancassurance@sarmadins.ir

   پژمان نریمانی

   پژمان نریمانی

   مدیر سرمایه انسانی
   تلفن: 43954111
   پست الکترونیک:humanresourc@sarmadins.ir

   محمدرضا مجدرضائی

   محمدرضا مجدرضائی

   مدیر امور مالی
   تلفن: 43954104
   پست الکترونیک: finance@sarmadins.ir

   جابر توان

   جابر توان

   مدیر تحقیق و توسعه و سرپرست مدیریت امور فناوری اطلاعات (IT)
   تلفن: 43954118
   پست الکترونیک: Research@sarmadins.ir

   حسین نظریان

   حسین نظریان

   مدیر امور پشتیبانی
   تلفن: 43954162
   پست الکترونیک: support@sarmadins.ir

   رویا مجدزنگنه

   رویا مجدزنگنه

   سرپرست مدیریت امور مشتریان و رسیدگی به شکایات
   تلفن: 43954123
   پست الکترونیک: info@sarmadins.ir

   امید طلیمی

   امید طلیمی

   سرپرست اداره امور حقوقی
   تلفن: 43954252
   پست الکترونیک:LegalManagment@sarmadins.ir

   افسانه حاتمی

   افسانه حاتمی

   مدیر ریسک و اکچوئری
   تلفن:43954172
   پست الکترونیک: RiskManagement@sarmadins.ir

   سعید دروکی

   سعید دروکی

   سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی
   تلفن: 43954219
   پست الکترونیک:

   احمدرضا رضائی تهرانی

   احمدرضا رضائی تهرانی

   مدیریت امور روابط عمومی و بین الملل
   تلفن: 43954287
   پست الکترونیک: publicrelation@sarmadins.ir

   حمیدرضا کتیرائی

   حمیدرضا کتیرائی

   مدیر استانها و شبکه فروش
   تلفن: 43954285
   پست الکترونیک:

   احمد اشرف پور

   احمد اشرف پور

   سرپرست مدیریت سرمایه گذاری و امور سهام
   تلفن: 43954155
   پست الکترونیک:

   حسن آقائی عطا

   حسن آقائی عطا

   مدیر توسعه بازار و امور بیمه گذاران
   تلفن: 43954160
   پست الکترونیک: Marketing@sarmadins.ir

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان