•  
   
 
  • مراکز درمانی طرف قرارداد سرمد
   ردیف عنوان طبقه بندی استان / شهر اطلاعات پذیرش معرفی نامه امکان صدور معرفی نامه آنلاین
   851 بیمارستان خانواده مراکز بیمارستانی  اصفهان / اصفهان + دارد
   852 بیمارستان زهرای مرضیه مراکز بیمارستانی  اصفهان / اصفهان + دارد
   853 بیمارستان مهرگان مراکز بیمارستانی  اصفهان / اصفهان + دارد
   854 بیمارستان اردیبهشت مراکز بیمارستانی  اصفهان / اصفهان + دارد
   855 بیمارستان سعدی مراکز بیمارستانی  اصفهان / اصفهان + دارد
   856 بیمارستان صدرا مراکز بیمارستانی  اصفهان / اصفهان + دارد
   857 بیمارستان پارسیان مراکز بیمارستانی  اصفهان / اصفهان + دارد
   858 بیمارستان آذربایجان مراکز بیمارستانی  آذربایجان غربی / ارومیه + دارد
   859 بیمارستان آبان مراکز بیمارستانی  اصفهان / اصفهان + دارد
   860 بیمارستان سینا مراکز بیمارستانی  اصفهان / اصفهان + دارد
  • جستجوی پیشرفته
   عنوان :طبقه بندی :
   استان :شهر :
   منطقه :پیش شماره :
   آدرس :شیوه ارائه خدمات :همهشبانه روزیساعات معین
   امکانات و خدمات :امکان صدور معرفی نامه آنلاین :همه داردندارد
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان