•  
   
 
  • نقشه کشور

   البرز آذربایجان غربی اردبیل اصفهان گیلان مازندران گلستان خراسان شمالی خراسان رضوی خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان کردستان زنجان قزوین همدان کرمانشاه ایلام لرستان مرکزی تهران سمنان قم خوزستان چهارمحال و بختیاری کهکیلویه و بویر احمد یزد فارس کرمان هرمزگان آذربایجان شرقی بوشهر
  • فهرست مراکز
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدیعملیات
   2051مهرداد حاتمی زادهیزد / ابرکوهکد مرکز: 6487مسئول مرکز: مهرداد حاتمی زادهتلفن: 32825525 - 035تلفن همراه: 09139525525پست الکترونیک: agt6487@sarmadins.irفعالمهرداد حاتمی زاده
   2052میثم پهلوانفارس / نی ریزکد مرکز: 6488مسئول مرکز: میثم پهلوانتلفن: 53822240 - 071تلفن همراه: 09173326890پست الکترونیک: agt6488@sarmadins.irفعالمیثم پهلوان
   2053نجمه زارع طرزجانییزد / یزدکد مرکز: 6489مسئول مرکز: نجمه زارع طرزجانیتلفن: 38227679 - 035تلفن همراه: 09131569272پست الکترونیک: agt6489@sarmadins.irغیر فعالنجمه زارع طرزجانی
   2054نرگس السادات مفتاحییزد / یزدکد مرکز: 6490مسئول مرکز: نرگس السادات مفتاحیتلفن: 37214965 - 035تلفن همراه: 09134535299پست الکترونیک: agt6490@sarmadins.irفعالنرگس السادات مفتاحی
   2055زینب علیپورقم / قمکد مرکز: 6491مسئول مرکز: زینب علیپورتلفن: 36630803 - 025تلفن همراه: 09199716841پست الکترونیک: agt6491@sarmadins.irفعالزینب علیپور
   2056پریسا باغینی پورکرمان / کرمانکد مرکز: 6492مسئول مرکز: پریسا باغینی پورتلفن: 33246768 - 034تلفن همراه: 09132960790پست الکترونیک: agt6492@sarmadins.irغیر فعالپریسا باغینی پور
   2057امیر علی رفیعیتهران / تهرانکد مرکز: 6493مسئول مرکز: امیر علی رفیعیتلفن: 77202389 - 021تلفن همراه: 09214157663پست الکترونیک: agt6493@sarmadins.irفعالامیر علی رفیعی
   2058منا کاکائیتهران / تهرانکد مرکز: 6494مسئول مرکز: منا کاکائیتلفن: 77498962 - 021تلفن همراه: 09127553903پست الکترونیک: agt6494@sarmadins.irفعالمنا کاکائی
   2059فاطمه زردابییزد / یزدکد مرکز: 6495مسئول مرکز: فاطمه زردابیتلفن: 38242425 - 035تلفن همراه: 09902271066پست الکترونیک: agt6495@sarmadins.irفعالفاطمه زردابی
   2060حمیدرضا التفاتییزد / یزدکد مرکز: 6496مسئول مرکز: حمیدرضا التفاتیتلفن: 38380770 - 035تلفن همراه: 09133568137پست الکترونیک: agt6496@sarmadins.irفعالحمیدرضا التفاتی
  • جستجوی پیشرفته
   کد مرکز :عنوان :
   نوع مرکز :
                                 
   وضعیت فعالیت :همهفعالغیر فعال
   استان :شهر :
   کد پستی :مسئول مرکز :
   آدرس :
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان